Library > Galen > In Hippocratis De articulis

In Hippocratis De articulis